{caption}

ZorgTTP proces

Op het moment dat wij data voor u opleveren aan derden, gebeurt dit veelal via ZorgTTP. Dit zodat de privacy van de respondent wordt gewaarborgd en data veilig en niet herleidbaar maar gepseudonimiseerd “getransporteerd wordt”. Dit houdt in dat de gegevens worden omgezet naar een niet tot de oorspronkelijke persoon herleidbare unieke code, voordat ze worden verzonden. Zo weet u zeker dat alle data die wij ontvangen anoniem verwerkt worden en u volledig voldoet aan de richtlijnen van de WbP.

Meer weten over dit proces? Download dan de instructies van het ZorgTTP proces.