{caption}

Qualiview en VGZ

Zorgverlening meetbaar maken

De coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor verschillende merken, waaronder VGZ. Er liggen flinke uitdagingen in het verschiet op het gebied van betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. VGZ is ervan overtuigd dat samenwerking met de gehele zorgsector de antwoorden op die uitdagingen geeft. Daarom is het belangrijk om zorg meetbaar te maken. Wij geloven dat het meten van de ‘harde’ indicatoren, gecombineerd met patiëntervaringen, een volledig beeld geeft van de kwaliteit die je zorgorganisatie biedt.
Hieronder kun je per discipline het inkoopbeleid van VGZ bekijken.  

Preferred supplier van VGZ

Qualizorg B.V. is voorkeursleverancier van VGZ. De verzekeraar erkent Qualizorg B.V. als een betrouwbare partner, die privacy en security hoog in het vaandel heeft staan.

Erkenning

Wanneer je met Qualiview werkt, kun je ook rekenen op erkenning. Daarmee versterkt jij je onderhandelingspositie met de zorgverzekeraar. Of het nu gaat om de PREM/CQi of PROM; je toont aan dat je de eisen van de verzekeraar én je cliënt serieus neemt. Zo werk je continu aan het verbeteren van je praktijk.

 

De voorwaarden van VGZ ten aanzien van kwaliteitsonderzoek

Voorwaarden Fysiotherapie 2019

Om aan de voorwaarden van VGZ te voldoen, dien je ons toestemming te geven voor dataoplevering aan VGZ, zodat wij elk kwartaal de uitkomsten, op vraagniveau en procesgegevens (waaronder het aantal uitgezette vragenlijsten en de deelnemende fysiotherapeuten) aan VGZ kunnen opleveren.

Iedere gecontracteerde fysiotherapiepraktijk met een generieke A of B overeenkomst of een intensieve overeenkomst met VGZ zet de PREM-vragenlijsten uit. Bij de generieke A of B overeenkomst geldt een minimum van 10 volledig ingevulde vragenlijsten per jaar. Bij een intensieve overeenkomst 100 volledig ingevulde vragenlijsten. 
Meer informatie over de voorwaarden vind je hier >

 

Voorwaarden Diëtetiek, Ergotherapie, Huidtherapie, Oefentherapie, Logopedie en Podotherapie 2019

Voor de overige paramedische zorgsoorten zet VGZ in grote lijnen het beleid van de afgelopen jaren voort. Net zoals in 2018 maken wij gebruik van één overeenkomst voor de inkoop van diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en voetzorg. Wel wijzigt de looptijd van de overeenkomst naar twee jaar en vragen wij zorgaanbieders om gebruik te maken van de uniforme PREM.

De ontwikkeling van de kwaliteit van zorg begint bij het vragen aan de patiënt hoe deze de verleende zorg heeft ervaren. In het Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg 2017 – 2018 is overeengekomen om de verschillende patiëntervaringsonderzoeken samen te brengen tot één uniforme PREM, met name om administratieve lasten te verminderen. Wanneer de PREM beschikbaar is voor de desbetreffende zorgsoort binnen de looptijd van de overeenkomst, vragen wij zorgaanbieders diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie de PREM toe te passen.

Meer informatie over de voorwaarden vind je hier >

 

Voorwaarden Farmaceutische zorg 2018

VGZ wil Goede Zorg inkopen voor haar verzekerden. Goede farmaceutische zorg is gebaseerd op de pijlers medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en kosten. Op basis van de individuele score van de apotheekhoudenden op deze drie pijlers worden apotheekhoudenden ingedeeld in een profiel (A tot en met E, van laag naar hoog). Tijdens de contractering van farmaceutische zorg zal afhankelijk van dit profiel een aanbod gedaan worden. De Patiënt Reported Experience Measurements (PREM) en Patient Reported Outcome Measurements (PROM) zijn door VGZ erkende vragenlijsten om inzicht te verkrijgen in de klantbeleving binnen de farmacie. 
Meer informatie over de voorwaarden vind je hier >

 

Voorwaarden Ziekenhuizen 2018

‘Goede Zorg’  betekent volgens VGZ zorg van hoge medische Kwaliteit, die doelmatig geleverd wordt met een goede service voor de klant (hoogwaardige klantbeleving). Voor ziekenhuizen geldt dat de klantbeleving inzichtelijk is via de Consumer Quality (CQ) index en via PROMs. 
Meer informatie over de voorwaarden vind je hier >

 

Voorwaarden overige zorgdisciplines 2018

VGZ neemt de invloed van verzekerden mee in beleid en zorginkoop. Naast de pijlers kwaliteit en kosten is daarom ook klantbeleving van belang om te bepalen wanneer zorg voldoet aan de normen van Goede Zorg. Hiervoor is het van belang te weten wat patiënten/consumenten vinden van de zorg die zij krijgen; wat hun wensen en behoeften zijn, waar zij tegen aan lopen, wat er beter kan? Kennis en inzichten met betrekking tot klantbeleving worden verder verkregen door Consumer Quality Index (CQi) en Patient Reported Outcome Measurements (PROM).


Voor de overige disciplines stelt VGZ geen harde voorwaarden. Wil je toch meer weten over het inkoopbeleid van VGZ? Bekijk dan de inkoopkaders per discipline.
Inkoopkaders VGZ voor de eerstelijns zorg >
Inkoopkaders VGZ voor de geboortezorg >
Inkoopkaders VGZ voor de ggz >


Overtuigd?

Ben je overtuigd van de toegevoegde waarde van feedback van je klanten? En overtuigd van de kracht van Qualiview? Meld je dan direct aan en profiteer vandaag nog van je keuze!