{caption}

Qualiview en CZ

Meten van harde en zachte indicatoren

CZ willen daadwerkelijk het verschil maken in de zorg voor hun verzekerden. Het meetbaar maken van zorg helpt daarbij. Kwaliteitsindicatoren helpen de prestaties in de zorg meetbaar te maken. Wij geloven dat het meten van deze ‘harde’ indicatoren, gecombineerd met patiëntervaringen, een volledig beeld geeft van de kwaliteit die je zorgorganisatie biedt.

Prefered supplier van CZ

Voor veel disciplines is het uitvoeren van een patiëntervaringsonderzoek verplicht. Zo heeft CZ binnen haar A-, B- en C-overeenkomsten ook als voorwaarde om klantervaringonderzoek uit te voeren. Voor alle disciplines die je op onze website vindt, zijn wij voorkeurslevencier van CZ. De verzekeraar erkent Qualiview als een betrouwbare partner, die privacy en security hoog in het vaandel heeft staan.

Erkenning

Kies je voor Qualiview, dan kunt ook jij rekenen op erkenning. Daarmee versterkt je je onderhandelingspositie met de zorgverzekeraar. Of het nu gaat om de CQi, PREM of PROM; je laat hiermee zien dat je de eisen van de verzekeraar én je cliënt serieus neemt. Om zo te bouwen aan een kwalitatief hoogstaande organisatie.

 

De voorwaarden van CZ ten aanzien van kwaliteitsonderzoek 

Paramedische Zorg

CZ kijkt bij de inkoop van paramedische zorg ook naar de uitkomsten en noemt dit waardegedreven zorginkoop. Betrouwbare en valide data is daarbij een voorwaarde. Patiëntervaringen spelen een grote rol bij dit waardeconcept. Daarmee brengen ze de focus terug op wat de verzekerden willen: de behandeling met de meeste gezondheidswinst. Zo wil CZ dat in de toekomst verzekerden alle relevante informatie bieden om tot een afgewogen keuze voor een behandelaar te komen.

CZ groep hecht veel waarde aan het meten en inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Die kwaliteit stelt CZ onder meer vast op basis van patiëntervaringen, die we meten met PREM’s. CZ verwacht van alle zorgaanbieders dat zij deelnemen aan de landelijke metingen en daarbij de relevante werk- en meetinstructies volgen. Deze zijn te vinden op de landelijke meetkalender, www.patientervaringsmetingen.nl. In 2017 is al gestart met de PREM Fysiotherapie. Zodra de PREM metingen voor andere paramedische disciplines op de landelijke meetkalender worden vermeld, zijn ze vanaf 2018 verplicht. De resultaten van de metingen worden ook met CZ groep gedeeld, zodat zij de verzekerden hierover kunnen informeren. De zorgaanbieder moet ook voldoen aan de eisen die worden gesteld in de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen, zoals de Wkkgz. 

De zorgaanbieder is verplicht om een overeenkomst aan te gaan met een gecertificeerd meetbureau (Qualiview) om PREM-vragenlijsten uit te zetten onder alle verzekerden die worden behandeld.

CZ Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische Zorg >

Voorwaarden Ziekenhuizen

CZ groep gebruikt graag patiëntervaringsmetingen bij de zorginkoop en keuze-informatie voor verzekerden. Daarom willen zij dat zorgaanbieders zelf via generieke ervaringsvragenlijsten (PREM’s) gaan meten in 2018. Ook stimuleert CZ groep zorgaanbieders om de data via een ‘benchmark aandoeningsspecifiek’ voor meerdere partijen en doeleinden beschikbaar te stellen. Voor de betreffende metingen worden gevalideerde, tripartiet gedragen vragenlijsten gebruikt. Of deze metingen verplicht of vrijwillig zijn, is uiterlijk 1 juli 2017 op www.patientervaringsmetingen.nl te vinden.

CZ onderzoekt daarnaast of ze voor de verschillende uitkomstparameters een prominentere plek kunnen geven binnen de zorginkoop, zoals bijvoorbeeld ook PROMs. Ook hierin ondersteund Qualiview u.

CZ zorginkoopbeleid 2018 Ziekenhuizen >

Voorwaarden Eerstelijnszorg Zorg

CZ groep streeft naar waardegedreven zorginkoop. Dit is zorg van hoge kwaliteit, die aansluit bij de behoefte van de verzekerde, en die tegen acceptabele kosten geleverd wordt. Voor eerstelijnszorg heeft CZ groep een aantal aandachtspunten om de waarde van de geleverde zorg te optimaliseren. 

Bij het contracteren van zorg maken ze afspraken die leiden tot onder andere een prominentere rol voor klantervaringen, kwaliteit van leven en gezondheid(swinst) bij de inkoop van eerstelijnszorg. Zorgverzekeraars en Miletus hebben een goede methodiek ontwikkeld om patiëntervaringen in de eerste lijn te meten (PREM). CZ groep wil afspraken maken met de zorgverleners om de PREM in te zetten voor het verbeteren van de zorg en de resultaten transparant te maken

CZ zorginkoopbeleid 2018 Huisartsen >

Voorwaarden Multidisciplinaire Zorg

CZ groep wil patiëntervaringen meten, onder andere via PREM (Patient Reported Experience Measures) en op termijn via PROM (Patient Related Outcomes Measures). Zij verwachten dat alle zorgaanbieders deelnemen aan de landelijke metingen die voor hen van toepassing zijn. Deze zijn te vinden op www.patientervaringsmetingen.nl.
CZ Zorginkoopbeleid 2018 Multidisciplinaire Zorg >

Voorwaarden Farmacie

CZ groep hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg. Die kwaliteit stellen ze onder meer vast op basis van patiëntervaringen en wordt gemeten met de PREM Farmacie. CZ verwacht dat alle zorgaanbieders deelnemen aan de landelijke meting PREM Farmacie. Deze is te vinden op www.patientervaringsmetingen.nl. Zorgaanbieders moeten de bijbehorende werk- en meetinstructies volgen. 

Daarvoor gaan zij een overeenkomst aan met een gecertificeerd meetbureau (Qualiview) om te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen én voor het delen van de data met het bureau dat de jaarlijkse landelijke benchmark uitvoert. CZ groep gebruikt de resultaten van dit onderzoek om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Deze gegevens maken daarom ook deel uit van het zorginkoopbeleid. De PREM-resultaten worden eveneens gebruikt om onze verzekerden te helpen bij het vinden van de juiste zorg.

CZ Zorginkoopbeleid 2018 Farmacie >

Voorwaarden overige disciplines

Op zoek naar de voorwaarden van CZ voor andere disciplines? Bekijk dan het CZ Zorginkoopbeleid 2018 Geboortezorg of een van de overige inkoopbeleidsdocumenten.
 


Overtuigd?

Ben je overtuigd van de toegevoegde waarde van feedback van je klanten? En overtuigd van de kracht van Qualiview? Meld je dan direct aan en profiteer vandaag nog van je keuze!