Gezondheidscentra

Meet eenvoudig, online en geautomatiseerd de samenwerking tussen diverse disciplines in uw gezondheidscentrum. Met onze tool krijg je real time stuur- en verbeterinformatie.

  • De verzamelde actuele data en feedback is realtime inzichtelijk op centrum, praktijk en behandelaar niveau
  • Automatische aansturing vanuit EPD en declaratiesystemen
  • Voorkom onnodig dubbele bevraging van patiënten
  • Voldoe aan de wensen van het gezondheidscentrum, de monodisciplinaire zorgverleners, chronische zorg en richtlijnen van alle relevante stakeholders
  • Bij ruim 120 gezondheidscentra wordt Qualiview al gebruikt voor meerdere disciplines

Qualiview voor geïntegreerde eerstelijnszorg gezondheidscentra (GEZ)

PREM Chronische Zorg

PREM Chronische Zorg

Ineen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben geïnitieerd om vanaf 1 september 2017 de pilot met de PREM Chronische Zorg te starten. In deze pilot brengen zorggroepen, huisartsen en geïntegreerde eerstelijns organisaties ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma door middel van een generieke vragenlijst. Bij de eerdere fases van de ontwikkeling van de PREM Chronische Zorg heeft Qualizorg hiervoor pilots uitgevoerd en ook nu bieden we dit aan voor zorggroepen en gezondheidscentra.

Doordat Qualizorg met Qualiview al actief is voor een groot aantal zorggroepen en gezondheidscentra, bieden wij verschillende opties aan om deel te nemen. Hierbij kan zowel vanuit de HIS, KIS of met een puntmeting gemeten worden, waardoor zorgverleners waardevolle tijd overhouden voor het verlenen van zorg

Aanmelden of meer informatie
Eén rapportagetool voor alle disciplines

Eén rapportagetool voor alle disciplines

Binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg staat samenwerken centraal. Verschillende disciplines zijn onder één dak gevestigd of werken samen in een GEZ voor de beste zorg waarbij de patiënt centraal staat. Die gedachte is ook het uitgangspunt van Qualiview. Met ons patiëntervaringsonderzoek hoef je niet meer voor de verschillende disciplines in je centrum verschillende onderzoeksbureaus in te schakelen. Qualiview beslaat namelijk alle disciplines. Alles geïntegreerd, precies zoals je wenst.

Bekijk de video
One-stop-shop

One-stop-shop

Binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg doen verschillende zorgverleners onderzoek naar patiëntervaring (bijvoorbeeld huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten). Tot voor kort sloten zorgverleners en directies overeenkomsten af met verschillende onderzoeksbureaus. Qualiview biedt echter een ‘one stop shop’-concept als het gaat om patiëntervaringsonderzoek, voor huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, geïntegreerde eerstelijns metingen, overige paramedische disciplines en ketenzorg. Je krijgt eenvoudig inzicht voor alle disciplines binnen één oplossing, je voldoet aan alle voorwaarden voor je stakeholders en patiënten worden niet dubbel benaderd. De dataverzameling vindt namelijk gecombineerd met de monodisciplinaire onderzoeken plaats. Verzekeraars, NHG Praktijk Accreditatie (NPA), Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en beroepsgroepen accepteren je samenwerking met Qualiview.

Direct aanmelden
Veelzijdigheid aan toepassingen

Veelzijdigheid aan toepassingen

Een patiëntervaringsonderzoek is een effectief middel om te achterhalen hoe de dienstverlening van je gezondheidscentrum beleefd wordt, maar meer nog hoe de onderlinge samenwerking is. De patiënt vult anoniem de vragen in en durft daardoor eerlijk zijn mening te geven. Hoe is hij door de zorgverlener geholpen? Is hij tevreden over de snelheid waarmee hij geholpen werd? Waar is ruimte voor verbetering? De resultaten van de enquête zijn zeer waardevol voor je gezondheidscentrum. Zij geven constant en realtime inzicht in verbeterpotentieel en trends op alle niveaus: voor gezondheidscentrum, praktijk en medewerker. De resultaten kun je gebruiken bij functioneringsgesprekken en in je communicatie naar buiten toe. Ook kunt u benchmarks maken met andere centra.

Bekijk alle voordelen
Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

Met de speciale GEZ-module van Qualiview kun je de prestaties van verschillende disciplines binnen het gezondheidscentrum zelfstandig meten, zonder dat onderdelen elkaar overlappen. De overkoepelende resultaten vind je terug in overzichtelijke rapportages en kunnen, indien gewenst, op een later moment tussen de disciplines uitgewisseld worden. Zo stimuleer je een succesvolle samenwerking en ben je klaar voor de toekomst. Wil je onze oplossing voor zorggroepen uitproberen? Ga dan GRATIS met onze demo aan de slag en ervaar ons product.

Lees meer over de toepassingen
Factsheet voor gezondheidscentra

Factsheet voor gezondheidscentra

De gezondheid van je patiënten staat voorop. Wil je je zorgverlening optimaliseren? Dan kan patiëntervaringsonderzoek je de juiste informatie geven. Of je nu een zelfstandige huisartsenpraktijk hebt, onderdeel bent van een zorggroep, of binnen een gezondheidscentrum werkzaam bent. Door professioneel, wetenschappenlijk onderbouwd en continu patiëntervaringsonderzoek krijg je niet alleen inzicht in de ervaring van je patiënten, maar krijg je ook tips en verbeterpotentieel voor je personeelsbeleid, marketing, kwaliteitsmanagement en bieden wij tevens mogelijkheden voor eigen onderzoek.
In deze factsheet zetten we kort en duidelijk uiteen wat patiëntervaringsonderzoek kan opleveren, waarom continu monitoring belangrijk is en waarom we zouden moeten meten vanuit het HIS in plaats van vanuit het KIS.

Download de factsheet
Dé tool voor interne en externe benchmarks

Dé tool voor interne en externe benchmarks

Krijg beter inzicht in het presteren van je zorgverleners. Een goed functionerende zorgverlener wordt aanbevolen, elke aanbeveling leidt gemiddeld tot 2 nieuwe patiënten. Niet goed functionerende zorgverleners zorgen voor verloop van patiënten. Qualiview maakt het functioneren van je zorgverleners inzichtelijk, meetbaar en bespreekbaar. Dit kan je gemiddeld €2.500,- tot €5.000,- per zorgverlener opleveren. Reken maar uit! Met Qualiview ontdek je ook hoe je scoort ten opzichte van andere praktijken. Zo weet je wat de sterke punten van je praktijk zijn en kun je deze benutten.

Bekijk alle opbrengsten
Je investering snel terugverdiend

Je investering snel terugverdiend

Benut de opbrengsten. Qualiview brengt je al gauw een paar honderd tot duizenden euro’s per jaar op. Hoe? Lees hoe Zorggroep Het Huisartsenteam, Diëtisten Groep NL, Topfit Fysiotherapie en Connect Logopedie dat doen.

Bekijk alle opbrengsten
Eerstelijnszorg verdient eersteklas kwaliteitsbeleid

Eerstelijnszorg verdient eersteklas kwaliteitsbeleid

Kwaliteit van zorg omvat meer dan alleen de ervaring van cliënten die je met de PREM Eerstelijnszorg of PREM Chronische zorg meet. Door invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en recente inzichten wordt de vraag naar een nieuwe integrale kijk op kwaliteit van zorg steeds nadrukkelijker. In 2020 hebben wij daarom een nieuw kwaliteitsconcept voor de zorg ontwikkeld: Carings.

Carings is een integrale visie op kwaliteit in de eerstelijnszorg en heeft als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het model bestaat uit vijf pijlers, namelijk: zorgmedewerker, de organisatie, samenwerkingen, zorgdata en de cliënt. Deze pijlers zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en vormen samen een integrale blik op kwaliteit van zorg. Binnen deze pijlers combineert Carings de kracht van verschillende Qualiview meetinstrumenten.

Meer informatie over Carings

Ik adviseer iedereen Qualiview. De oplossing is gebruiksvriendelijk en dankzij de continue monitoring weet je waar verbetering nodig is.

Ernst-Jan Wind - Eigenaar Grip op Zorg

Ernst-Jan Wind begeleidt als eigenaar van GRIP op Zorg diverse samenwerkingsverbanden bij de implementatie van onderzoek in de dagelijkse praktijk, zoals de implementatie van zorgprogramma’s. Ook coördineert hij patiëntervaringsonderzoeken voor de verschillende samenwerkingsverbanden. ‘Op basis van mijn ervaring adviseer ik Qualiview van Qualizorg’, vertelt hij. ‘Deze zijn namelijk heel gebruiksvriendelijk. En de continue monitoring speelt in op behoeften uit de praktijk. Zorgverleners weten snel waar verbetering nodig is.’ Wind ziet ook voordeel in de totaaloplossing, waarbij de systemen van de verschillende disciplines per wijk worden gekoppeld. ‘Patiënten krijgen daardoor de vragen over ervaringen over het samenwerkingsverband slechts een keer, in plaats van meerdere keren als ze meerdere zorgverleners hebben bezocht.’

  • Automatische verzending van vragenlijsten
  • Overkoepelende resultaten van verschillende disciplines in één dashboard
  • Monitoren van de samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Zo werkt Qualiview

Bekijk de video

Bekijk de video

Bekijk de video en ontdek wat Qualiview is en hoe eenvoudig het werkt.

Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

Qualiview zit bij alle belangrijke partijen aan tafel en ontwikkeld continu voor je door. Je voldoet altijd automatisch aan de geldende eisen. Ook voldoet Qualiview aan de nieuwe Europese veiligheid- en privacywetgeving (AVG) die vanaf mei 2018 in werking treedt. Je data is veilig en je loopt geen onnodig risico op een datalek en daarmee hoge boetes en reputatieschade. Qualiview bouwt op jarenlange expertise en is preferred supplier van zorgverzekeraars zoals Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis. Met Qualiview ben je dus op de toekomst voorbereid. Qualiview zal als leading company de landelijke standaard gebruiken voor alle zorgdisciplines.

Meet, vergelijk en excelleer

Meet, vergelijk en excelleer

Qualiview kent vragenlijsten voor individuele disciplines binnen het centrum en een overkoepelende vragenlijst over het gezondheidscentrum in z’n geheel. Je maakt inzichtelijk hoe verschillende medewerkers presteren ten opzichte van elkaar en vergelijkt de resultaten van je gezondheidscentrum met andere centra. Versterk je marketingboodschap door je claim te ondersteunen met patiëntbeoordelingen. Qualiview biedt je de handvatten voor interne en externe benchmarks. Zo helpen we je te excelleren. Wilt u ons product eerst uitproberen? Ga dan GRATIS met onze demo aan de slag en ervaar ons product.

Geïntegreerde eerste lijn, geïntegreerde monitor

Geïntegreerde eerste lijn, geïntegreerde monitor

Qualiview bouwt op jarenlange expertise. We hebben een uitgebreid track record binnen diverse disciplines, voldoen aan alle privacy-eisen en zijn NHG- en HKZ-geaccrediteerd. Qualiview is preferred leverancier voor CQi-contracten van Zilveren Kruis en biedt als enige in Nederland een volledige invulling van contractering van verzekeraar voor huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, ketenzorg, geïntegreerde eerste lijn en psychosociale zorg. Ook voor verschillende andere verzekeraars, waaronder VGZ, Menzis, CZ en Multizorg, geldt Qualiview als erkend patiëntervaringsonderzoek. Qualiview biedt je administratieve ontzorging door geautomatiseerde dataverzameling vanuit je eigen HIS, KIS, FIS en/of EPD.

Patiënt centraal

Patiënt centraal

Net zoals jij, stelt Qualiview de patiënt centraal en nemen we het patiëntvolgsysteem als uitgangspositie. Patiënten worden niet meer dubbel uitgevraagd. Deelname is anoniem en de vragenlijsten zijn van beperkte lengte. Zo waarborgen we niet alleen de privacy van je patiënt, maar bereik je ook een hoog deelnemersaantal. En hoe hoger het aantal deelnemers, hoe betrouwbaarder de analyse. Qualiview is reeds in gebruik bij meer dan 9.500 eerstelijns zorgorganisaties.

Professionele helpdesk

Professionele helpdesk

Qualiview is meer dan een tool. Een tool is slechts een middel. Het gaat erom dat je goed wordt ondersteund. Met onze dienstverlening ontzorgen we je volledig. Onze helpdesk zal je nooit teleurstellen. De helpdesk van Qualiview staat vijf dagen per week klaar voor je praktijk en voor je patiënten. Je bent daardoor geen tijd kwijt aan het beantwoorden van vragen van je patiënten over het onderzoek. Voor de meest voorkomende vragen hebben wij 24 uur per dag, 7 dagen per week onze online klantenservice beschikbaar. Onze helpdesk behandelt alle vragen discreet en persoonlijk.

Om je snel op weg te helpen hebben wij eenvoudige handleidingen voor je beschikbaar. Of volg de Qualiview webinars. Binnen 35 minuten krijg je dan een schat aan informatie die je direct kunt toepassen. Allemaal vanaf je eigen (werk)plek.

Extra opties

Extra opties

Zet je klantervaringsonderzoek in voor nog meer stuur- en verbeterinformatie, je HR en je marketing en verdien je investering snel terug. We hebben een aantal producten die dit heel gemakkelijk voor je maken.

Qualiview Direct wachtkamer bevraging

Via Qualiview worden je patiënten standaard per e-mail uitgenodigd. Met Qualiview Direct heb je nu de mogelijkheid om ook patiënten direct na de behandeling op locatie te bevragen. Hiermee verhoog je je respons en bereik je bijvoorbeeld makkelijker doelgroepen zonder e-mailadres, zoals ouderen.

Eigen onderzoek met Qualiview Modules

Eigen onderzoek met Qualiview Modules

Met Qualiview Modules kun je extra onderzoek doen onder je patiënten. Je selecteert eenvoudig extra vragen welke relevant zijn voor je gezondheidscentrum en praktijken. De vragen worden vervolgens automatisch worden toegevoegd aan het klantervaringsonderzoek. Zo krijg je extra waardevolle stuur- en verbeterinformatie voor je praktijk.

Hogere instroom met Qualiview Google Sterren

Hogere instroom met Qualiview Google Sterren

Google is voor patiënten de belangrijkste bron als zij op zoek zijn naar een zorgverleners. Sinds 2015 komen meer patiënten op eigen initiatief bij een zorgverlener dan via een verwijzer.

Als klant van Qualiview is het nu nog eenvoudiger om beter gevonden te worden in Google. Het Google Sterren pakket zorgt ervoor dat je de reviews van je patiënten kunt inzetten als effectieve marketingtool waardoor meer patiënten je gezondheidscentrum of praktijk weten te vinden.Met Google Sterren verbeter je de vindbaarheid van je website. Uit onderzoek blijkt dat de klikratio (CTR) naar een website tot wel 30% stijgt als reviews en Google Sterren worden getoond bij je website in de zoekresultaten. Meer bezoekers betekent een hogere instroom en dus omzet.

Hogere respons met het Qualiview voorlichtingspakket

Hogere respons met het Qualiview voorlichtingspakket

Wij helpen je graag bij de communicatie richting je patiënt over je klantervaringsonderzoek en de reden dat je het op prijs stelt een enquête in te laten vullen. Maak je gebruik van het Qualiview voorlichtingspakket, dan zorgt dit voor een hogere respons. Je ontvangt 250 A5 flyers en één A2 poster voor slechts € 38,00 excl. btw. Wil je specifieke promotiematerialen voor je praktijk, zoals bijvoorbeeld eigen posters en flyers? Dan kunnen wij dit voor je organiseren.

Voldoe automatisch aan informatieplicht Wkkgz met de Qualiview Widget

Voldoe automatisch aan informatieplicht Wkkgz met de Qualiview Widget

Je gezondheidscentrum of praktijk levert kwaliteit en dat mag iedereen weten! Potentiële patiënten laten zich steeds vaker via het internet informeren. Het is daarom van toegevoegde waarde om de resultaten van je klantervaringsonderzoek inzichtelijk te maken voor potentiële patiënten. Dit kan eenvoudig door de Qualiview Widget op je eigen website te tonen. Bovendien helpt de widget je om aan de informatieplicht van de Wkkgz te voldoen. De investering bedraagt slechts € 27,50 excl. btw per jaar.


In drie stappen aan de slag


Onze partners


Nieuws uit de branche

Her-accreditatie ISO 27001 en NEN 7510 behaald

Her-accreditatie ISO 27001 en NEN 7510 behaald

29 juni 2021 - Robert Kroesbergen

Qualizorg heeft de her-accreditering voor ISO 27001:2013 en NEN 7510:2017 weer behaald. Deze certificering bevestigt dat onze processen op het gebied van informatiebeveiliging goed op orde zijn en voldoen aan de internationale eisen voor informatiebeveiliging. Voor onze klanten is het van groot belang dat hun data te allen tijde goed beveiligd zijn, omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun klantgegevens. Bij ons heeft de veiligheid van deze data daarom de hoogste prioriteit.

Lees meer
Lex Drop van Lijf & Visie: “meer cliënten betrekken bij het klantervaringsonderzoek”

Lex Drop van Lijf & Visie: “meer cliënten betrekken bij het klantervaringsonderzoek”

27 januari 2021 - Hendrik ter Haar Romenij

Lex Drop is fysiotherapeut en directeur bij Lijf & Visie en onlangs is zijn praktijk in Soest uitgerust met een Qualiview Feedback Zuil. “Ik werd getriggerd door de mogelijkheid om met de zuil meer cliënten te betrekken bij het klantervaringsonderzoek. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 65+ers maar eigenlijk verwacht ik dat iedereen het waardeert dat ze ter plaatse hun ervaringen direct kunnen delen." Benieuwd? Lees de visie van Lex over de Qualiview Feedback Zuil.

Lees meer

Offerte op maat

Offerte op maat

Wil je patiëntervaring inzichtelijk krijgen binnen verschillende disciplines en ook van de overkoepelende resultaten van je gezondheidscentrum? Qualiview biedt je de mogelijkheid per discipline een module aan te zetten en een extra GEZ-module in te zetten. Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Meer informatie over de investering
Inschrijven webinar

Inschrijven webinar

Ben je benieuwd wat Qualiview allemaal voor je kan betekenen? Volg dan de introductie webinar om kennis te maken met Qualiview. Hoe werkt het? Wat levert het jezelf en je patiënt op? Wat gebeurt er met de gegevens? En hoe zit het met de privacy van de patiënt of cliënt? Op deze vragen krijg je allemaal antwoord.

Meer informatie over onze webinars
Onze widget

Onze widget

Je praktijk levert kwaliteit en dat mag iedereen weten! Potentiële patiënten laten zich steeds vaker via het internet informeren. Het is daarom van toegevoegde waarde om de resultaten van je patiëntervaringsonderzoek inzichtelijk te maken voor potentiële patiënten. Dit kan eenvoudig door de Qualiview widget op je eigen website te tonen. De investering bedraagt € 27,50 excl. btw per jaar.

Meer informatie over onze widget
Voorlichtingspakket

Voorlichtingspakket

Wij helpen je graag bij de communicatie richting je patiënt over je patiëntervaringsonderzoek en de reden dat je het op prijs stelt een enquête in te laten vullen. Wil je specifieke voorlichtingsmaterialen voor je praktijk, zoals bijvoorbeeld eigen posters en flyers? Dan kunnen wij dit voor je organiseren. Je ontvangt 250 A5 flyers en 1 A2 poster voor slechts € 38,00 excl. btw.

Meer informatie over voorlichtingspakketten
Qualiview Direct

Qualiview Direct

Via Qualiview worden je patiënten standaard per e-mail uitgenodigd. Met Qualiview Direct heb je nu de mogelijkheid om ook patiënten direct na de behandeling op locatie te bevragen. Hiermee verhoog je je respons en bereik je bijvoorbeeld makkelijker doelgroepen zonder e-mailadres, zoals ouderen.

Meer informatie over Qualiview Direct
Qualiview Modules

Qualiview Modules

Met Qualiview Modules kun je extra onderzoek doen onder je patiënten. Je selecteert eenvoudig extra vragen welke relevant zijn voor jou praktijk en vervolgens automatisch worden toegevoegd aan het klantervaringsonderzoek. Zo krijg je extra waardevolle stuur- en verbeterinformatie voor je praktijk

Meer informatie over Qualiview Modules
Qualiview Google Sterren

Qualiview Google Sterren

Verbeter de vindbaarheid en het aantal kliks naar de website van je praktijk met Qualiview Google Sterren. Meer bezoekers betekent een hogere instroom en dus omzet.

Meer informatie over Google Sterren